ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑTA ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - GPRS ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ GLOBAL ΚΑΡΤΑ

GPRSGLOBALμονάδα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για να παρέχει σύνδεση με Κέντρο λήψης σημάτων μέσω Global SIM, και μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο μέσω όλων των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, επιλέγοντας αυτόν με το καλύτερο σήμα

Εναλλάσσεται κάθε φορά σε αυτό που είναι διαθέσιμο στο συγκεκριμένο σημείο της εγκατάστασης.

Με τους πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία της όσον αφορά τη σύνδεση με τον ΚΛΣ.

Σε αντίθεση με την σταθερή τηλεφωνία, το ασύρματο δίκτυο GPRS των προγραμμάτων GlobalSim (internet με υποστήριξη 3 παρόχων) κάνει την απόλυτη ασφάλεια πραγματικότητα, ακόμη και εάν σου κόψουν τα καλώδια της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής.

Συνεχόμενη επιτήρηση σύνδεσης (ρυθμιζόμενο polling έως 20’s).

Ανίχνευση Jamming, σε περίπτωση που προσπαθήσει κάποιος να εμποδίσει την επικοινωνία (ειδοποίηση μέσω εναλλακτικού καναλιού ή ενεργοποίηση ψηφιακής εξόδου).

Υποστήριξη οποιουδήποτε συστήματος ασφαλείας.

Εφαρμογή Smartphone συμβατή με Android και IOS.