ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΛΕΓXOMENΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ [ACCESS CONTROL]  - ΓΕΝΙΚΑ

Τα συστήματα ACCESS CONTROL έχουν πολλαπλές εφαρμογές λύνοντας σύνθετα προβλήματα ελέγχου και πρόσβασης σε εισόδους, σε άτομα και οχήματα.

Με την τοποθέτηση μηχανισμών στις πόρτες και εφοδιάζοντας κάρτες τους χρήστες:

o   Επιτρέπεται η είσοδος στον χρήστη σε εισόδους όπου έχει οριστεί 

o   Καταγραφή δεδομένων

o   Λειτουργεί και σαν κάρτα ελέγχου

Στην τυπική του μορφή ένα σύστημα ACCESS CONTROL αποτελείται από:

Ø  Κεντρική μονάδα ελέγχου με δυνατότητα σύνδεσης σε H/Y

Ø  Τοπικό ελεγκτή (Controller)

Ø  Καρταναγνώστες ( Proximity, Βιομετρικοί , Smart κλπ)

Ø  Λογισμικό (software) διαχείρισης κινήσεων και διαβάθμισης προσβασιμότητας.

Ø  Κάρτες απλές ή προτυπωμένες (μαγνητικές , proximity κλπ) ACCESS CONTROL