ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ [C.C.TV ] - ΓΕΝΙΚΑ

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή CCTV ορίζουμε το σύστημα που αποτελείται από μία ή περισσότερες κάμερες για τη λήψη εικόνας και ήχου σε ένα χώρο ή σημείο, οι οποίες μεταδίδονται σε οθόνη-ες (monitor) και προαιρετικά μπορεί να γίνει και η καταγραφή σε συσκευή ψηφιακής καταγραφής ( DVR).

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα η εικόνα του χώρο να εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή στον υπολογιστή ή σε κινητό τηλέφωνο, μέσω δικτύου (internet)