ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑTA ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ

Βασικός στόχος με την εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού, είτε σε κατοικία είτε σε επαγγελματικό χώρο, είναι να προσφέρουμε τη μέγιστη ασφάλεια από κάθε παραβίαση.                 

Καθοριστικό ρόλο για τη σωστή λειτουργία του συναγερμού παίζει η μελέτη του χώρου,  η επιλογή των συσκευών, η σχεδίαση και η εγκατάσταση.

Τελευταίο στάδιο αποτελεί ο προγραμματισμός των συσκευών και η παράδοση-εκπαίδευση στον πελάτη ώστε να γίνει εύκολη η χρήση του.             

Ένα σύστημα συναγερμού μπορεί να είναι: 

ενσύρματο (οι συσκευές επικοινωνούν με καλωδίωση)  ή

ασύρματο (χωρίς καλωδίωση)   ή

μπορεί να είναι και συνδυασμός των δύο.