ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑTA ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο πίνακας είναι το κέντρο του συναγερμού όπου καταλήγουν όλες οι υπόλοιπες συσκευές που απαρτίζουν ένα σύστημα συναγερμού, όπως (πληκτρολόγια, σειρήνες, radar, μαγνητικές επαφές …)