ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑTA ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ
Η εξωτερική σειρήνα τοποθετείται εξωτερικά σε εμφανές σημείο και ψηλά ώστε η παρουσία της να λειτουργεί αποτρεπτικά.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ
Η εσωτερική σειρήνα τοποθετείται μέσα στο χώρο και έχει σαν σκοπό να πανικοβάλλει τον υποψήφιο εισβολέα