ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑTA ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΑΝΙΝΧΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (RADAR)

Υπάρχουν πολλά είδη Radar, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά και σκοπό έχουν, όταν το σύστημα είναι οπλισμένο,  να ανιχνεύουν την κίνηση στο χώρο που έχουν επιλεγεί για να καλύπτουν, και να θέτουν το συναγερμό σε λειτουργία.

RADAR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
RADAR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Τα εσωτερικά Radar χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το εύρος και την εμβέλεια ανίχνευσης, αν είναι υπέρυθρα ή με μικροκύματα ή και τα δύο.
RADAR ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
RADAR ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Για την περιμετρική προστασία με εξωτερικά Radar λόγω των συνθηκών (μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας, δέντρα, ζώα ) επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή, να είναι ευαίσθητα τόσο όσο να αναγνωρίζουν τις ύποπτες κινήσεις αλλά παράλληλα να αποφεύγονται οι ψευδείς συναγερμοί.
BEAMS - BARIER ΕΣΩΤ.ή ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ
BEAMS - BARIER ΕΣΩΤ.ή ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ
Περιμετρική φύλαξη χώρων με υπέρυθρες ακτίνες beam που όταν διαπεραστούν δίνουν εντολή συναγερμού.