ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑTA ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Τα πληκτρολόγια είναι οι συσκευές με τις οποίες o χρήστης χειρίζεται  το σύστημα, συνήθως με τετραψήφιο κωδικό.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Από τα πληκτρολόγια οπλίζουμε ή αφοπλίζουμε το σύστημα γι αυτό τοποθετούνται σε θέσεις όπου εξυπηρετούν το χρήστη, συνήθως κοντά σε κύριες εισόδους, Parking ή υπνοδωμάτια.