ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΛΕΓXOMENΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ [ACCESS CONTROL]

Τα συστήματα ACCESS CONTROL έχουν πολλαπλές εφαρμογές λύνοντας σύνθετα προβλήματα ελέγχου και πρόσβασης σε εισόδους, σε άτομα και οχήματα.

Με την τοποθέτηση μηχανισμών στις πόρτες και εφοδιάζοντας κάρτες τους χρήστες:

o   Επιτρέπεται η είσοδος στον χρήστη σε εισόδους όπου έχει οριστεί 

o   Καταγραφή δεδομένων

o   Λειτουργεί και σαν κάρτα ελέγχου

Στην τυπική του μορφή ένα σύστημα ACCESS CONTROL αποτελείται από:

Ø  Κεντρική μονάδα ελέγχου με δυνατότητα σύνδεσης σε H/Y

Ø  Τοπικό ελεγκτή (Controller)

Ø  Καρταναγνώστες ( Proximity, Βιομετρικοί , Smart κλπ)

Ø  Λογισμικό (software) διαχείρισης κινήσεων και διαβάθμισης προσβασιμότητας.

Ø  Κάρτες απλές ή προτυπωμένες (μαγνητικές , proximity κλπ) ACCESS CONTROL