ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Τα συστήματα πυρανίχνευσης θεωρούνται απαραίτητα για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο, γιατί εξασφαλίζουν την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς.

Τα συστήματα πυρανίχνευσης που εγκαθιστούμε είναι δοκιμασμένα και πιστοποιημένα από διεθνείς οίκους.

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από:

  • Κεντρικό πίνακα
  • Πυρανιχνευτές (καπνού-θερμοκρασίας-υγραερίου)
  • Φαροσειρήνες
  • Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς

Το σύστημα Πυρανίχνευσης έχει την δυνατότητα να συνδεθεί μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας με το κέντρο λήψεως σημάτων για την ειδοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.